Regulamin

 

Regulamin firmy Alfako

 

WARUNKI OGÓLNE

1. Sklep internetowy firmy Alfako Sp. z o.o., znajdujący się na stronie internetowej pod adresem http://alfako.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
2. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym http://alfako.pl są podane w złotych polskich i zawierają VAT (są cenami brutto).

PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

3. Podany przez użytkownika adres e-mail może zostać wykorzystany do realizacji składanych zamówień.
4. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia, udostępnionego przez Alfako Sp. z o.o. na stronach sklepu internetowego.
5. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Alfako Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
6. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.
7. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia.
8. Koszty przesyłki są pokrywane przez nabywcę. W określonych przypadkach, o ile dopuszcza je Alfako Sp. z o.o., opłata za dostawę zamówionych towarów może być przerzucona na Alfako Sp. z o.o.

GWARANCJE I REKLAMACJE

9. Udziela się gwarancji na zakupiony sprzęt.
10. Zasadna wada lub uszkodzenie sprzętu zostaną bezpłatnie usunięte w ciagu 30 dni od daty zgłoszenia. W przypadku wysyłki jest to data potwierdzenia odbioru.
11. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia sprzętu spowodowane:

  • Niewłaściwą eksploatacją.
  • Wykonywanie jakichkolwiek napraw lub przeróbek przez osoby nieupoważnione.
  • Spowodowane zdarzeniami losowymi lub innymi, za które gwarant nie ponosi odpowiedzialności.
  • Z przyczyn innych niż tkwiące w sprzęcie (np. uszkodzenia mechaniczne).

12. Wymiany sprzetu na nowy wykonuje się jedynie po stwierdzeniu słuszności roszczeń użytkownika.

14. Reklamacje dotyczące wymiany wyroby lub zwrotu gotówki przyjmuje, rozpatruje i załatwia tylko i wyłącznie Alfako Sp z o.o.

15.Uprawnionym do wykonywania napraw gwarancyjnych jest tylko i wyłącznie Alfako Sp z o.o.

 

16. Prosimy o sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności kuriera. Jeżeli produkt został uszkodzony bądź  nie zgadza się ilość otrzymanych produktów z ilością zamówioną prosimy o spisanie w obecności kuriera protokołu reklamacyjnego. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane tylko na podstawie protokołu reklamacyjnego.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271).